2020-08-31


Hur väljer man framgångsrikt en Customer Marketing Platform?

 

En guide for att göra det svåra enklare.

Affärsmål
Utvärdera leverantörer
Suite vs. best of bread
Request for proposal (RFP)
Demo
Tid till värde
Data, Analys och exekvering
Datamodell
Omnikanal
Sparring
Referenser
GDPR
Roadmap
Resursbehov
Marknadsmål
Integrationer
Paid Media
Onboarding

Tips 1: Vilka är dina affärs- och marknadsföringsmål?

För att vara i förarsätet vid val av ny marketing teknologi måste du veta vart du är på väg. Innan du dyker ner i den ständigt växande MarTech stacken bör du gå igenom dina strategiska affärsmål och fråga dig själv vad du behöver från din nästa mjukvara för att du ska nå dem.Tips 2: Utvärdera leverantörer

Skanna marknaden för att få en bild av vilka alternativa teknologier som finns tillgängliga. Utvärdera och välj några få leverantörer och utvärdera dessa mot bakgrund av era affärsmål. Här är det viktigt att tänka på att det inte bara handlar om teknologi eller en mjukvara som du väljer utan också om den relation med en leverantör som ska hjälpa dig att realisera värdet av dina kundrelationer. Finns kemin? Förstår leverantören er affär?Tips 3: Suite eller best-of-breed?

En suite med en sammansättning av alla verktyg du behöver för att stötta marknadsföringen kan tyckas vara ett logiskt val. Man faller för löftet med en ”one stop shop” där framtida behov kommer mötas i samma tekniska lösning. Det enda som krävs är att lägga till en bit i suite pusslet och göra ett tillägg i kontraktet och sen ska allt vara klart utan nya utvärderingar för tillkommande komponenter. Dessvärre  garanterar inte detta den bästa eller mest ändamålsenliga lösningen. En tumregel är att det som brukar kallas best-of-bread lösningar är utvecklade med ett specifikt mål i siktet och funktionaliteten erbjuder ofta en överlägsen användarvänlighet. Oftast har best-of-bread leverantörerna samverkat med många kunder med olika teknologier och den samlade erfarenhetet återspeglas i en hög grad av flexibilitet vilket möjliggör smidig implementation och kort väg till att få värde av investeringen.Tips 4: Att balansera IT och Marknads mål

Vid utvärderingen av en mjukvara bör både de traditionella IT mål likväl som marknads specifika målsättningar tas i beaktande. ITs mål bör vara del av ekvationen men knappast vara grunden. Istället är det marknads specifika kriterier för mjukvaran som bör utvärderas och sedan vägas mot ITs mål.

 


Tips 5: Request for proposal (RFP)

Kom ihåg att ställa frågor utifrån en marknadsförares perspektiv när ni sammanställer ert upphandlingsunderlag. Det är ofta lätt att falla in i mönstret att fokusera på Terms & Conditions. Relevanta frågor kan exempelvis vara; Hur lätt är det att konfigurera ett nyhetsbrev och en komplex kundresa? Erbjuder plattformen AI? Hur kan jag skapa en personaliserad landningssida?

När du får leverantören att adressera dina specifika affärsutmaningar och affärsmål ges du hjälp att validera produkten och driva en mer affärsmässig process. Marknadsavdelningen bör driva RFP processen för att säkerställa att mjukvaran stöttar personalen på marknadsavdelningen på det sätt de önskar. Med det sagt missa inte att låta IT stämma av den tekniska specen och säkra att plattformen integrerar väl till din existerande IT miljö och den data du vill använda.

 


Tips 6: Be om en live demo

Låt leverantören genomföra en live demo, helst baserad på din data eller genom att ”härma” din datamodell och specifika använda scenarier. Det här kommer hjälpa dig att förstå hur det är att jobba med plattformen i den dagliga verksamheten, Hur är UI, Är det lätt att sätta upp ett nyhetsbrev eller en kundresa och hur delar man content i flera kanaler? Krävs det kundanpassningar, HTML-kodning varje gång du sätter upp ett nytt flöde? Eller med andra ord; Hur bra löser produkten er behov?

 


Tips 7: Hur fort får man värde?

Gör en uppskattning av hur lång tid det tar att komma igång med plattformen, vad kommer krävas för att ha en MVP (Minimal Viable Product) på plats, och vad krävs för att nå den fulla visionen? Exempelvis; ta reda på tiden det tar att sätta upp nya segment/målgrupper och testa hur det är att exekvera din idé. Funkar det inte som du tänkt kommer du behöva stoppa projektet och börja om utan att det kostat för mycket resurser. Om det funkar måste det vara möjligt att automatisera så att du kan gå vidare med nästa uppgift.

 


Tips 8: Integrationer, skapa optimalt nyttjande av data

Data är råmaterialet för en modern datadriven marknadsavdelning och vid valet av marknadsföringsteknologi behöver du tänka på data och integrationer från en marknadsförares perspektiv. Du vill ha access till kvalitativ data så din marketing lösning måste vara integrerad med relevanta datakällor eller ert data warehouse. Vanliga datakällor är webben, E-Commerce lösningen, CRM eller kundklubb. Sammanställ dina behov och låt IT översätta det till tekniska krav.

 


Tips 9: Data, Analys och exekvering

Eftersom kommunikationen rör sig till att bli allt mer personlig ökar kraven på data och förmågan att enkelt göra smarta saker baserat på den. Man brukar prata om tre viktiga fokusområden:

  • Högkvalitativ data
  • Analys
  • Förmågan att exekvera på data

Förstå hur mjukvaran stödjer era behov att nyttja data, kontinuerlig datainsamling, analys och förmågan att exekvera. Finns det AI stöd som hjälper dig att exekvera så att du rör dig från regelbaserad till riktig datadriven marknadsföring.Tips 10: Data modellens förmågor

Datamodellen är ryggraden för din förmåga att kunna skapa en hög grad av personalisering. Det innebär att du behöver en flexibel och operativ datamodell som är direkt kopplad till exekvering. Utvärdera därför hur plattformens datamodell stödjer er att aktivera er data för att enkelt kunna göra smarta saker.

 


Tips 11: Omnikanals förmågor

Om er strategi är att sätta kunden i centrum och erbjuda dem en omni-kanals upplevelse måste ni säkerställa att er marketingmjukvara stödjer det. Omni-kanal skiljer sig från Multi-kanal med en övergripande kund-centrisk approach. Du kanske använder SMS, e-post och app push i din kommunikation men om de inte är integrerade kommer du ha en SMS-aktivitet, en e-post aktivitet och en app push aktivitet. Det är inte Omni-kanal.


För att möjliggöra en Omni-kanalsupplevelse och ge en sömlös kundupplevelse i flera kanaler och för olika devices genom hela kundresan krävs det att data är konsoliderat och synkat. Det innebär att mjukvaran oavsett device måste ha koll på alla interaktioner, spara dessa och använda dem som underlag för att berika framtida kommunikation. Man vill kunna använda mjukvaran för att exekvera kommunikation baserat på all data man samlat.

 


Tips 12: Integration till Paid Media

Integrerar Plattformen till Paid Media? Går det exemplevis att filtrera ut existerande kunder till dina aquisitionkampanjer på Facebook, Google och Adform? Kan man blanda 1:a hands data med 3:e hands data för att öka effekten av köpt annonsering?

 


Tips 13: Behöver ni sparring för att fort komma igång?

Beroende på hur erfaret team du sitter med och vilka in house resurser du har tillgängliga varierar behovet av stöd. Utvärdera om du behöver hjälp för att kick-starta arbetet i den nya plattformen eller om ditt team hanterar det utan stöd. Erbjuder leverantören sparring, finns det partners som kan bistå eller har du redan en partner som kan hjälpa dig att säkra bästa tänkbara resultat och maximalt värde?

 


Tips 14: Be om referenser

Det är alltid bra att kontakta referenser och prata med andra kunder för att förstå hur nöjda de är med produkten och services som leverantören erbjuder. Ta tiden att ringa några få samtal och fråga leverantören om en existerande kund skulle kunna träffas och dela sina erfarenheter med produkten.

 


Tips 15: GDPR och Compliance

Att uppfylla GRPR är ett absolut skallkrav och din licens till att få agera. Därför avgörande vid valet av mjukvara för att hantera och exekvera på data. Be om dokumentation som bevisar att leverantören efterlever GDPR samt stödjer er organisation att göra så vid användande av produkten.

Leverantörer av marknadsförings teknologier är definierade som Data Processors och ska vara GDPR complient.  Som ett minimum ska leverantören vara IS 27001 certifierad. Fråga hur data kan vara spårad, hämtas och raderas.

 


Tips 16: Onboarding och därefter

En viktig aspekt är hur snart du kan vara igång och när du kommer börja se värde av investeringen. Kommer leverantören vara tillgänglig efter att du gjort köpet och produkten installerad? Erbjuds utbildning och stöd. Kan man förvänta sig inspiration från dem för att underlätta ditt nyttjande av teknologin för att möta dina mål? Fundera över om du bör samarbeta med en partner för att stärka dig både kreativt, strategiskt eller kanske för att säkerställa optimala tekniska integrationer.

 


Tips 17: Framtidsplaner och innovativ höjd

Ta del av leverantörens framtidsplaner. Är plattformen öppen och flexibel och möjlig att växa med allt eftersom era behov utvecklas och ni blir mer ambitiösa? Är innovation och utveckling prioriterat för leverantören. Det kommer i slutändan påverka din organisations konkurrenskraft. Men viktigast; Vilka är era framtidsplaner och är plattformen en hävstång för att uppfylla dem?

 


Tips 18: Vilka resurser krävs för att köra plattformen

Bortse från licens och prenumerationsavgiften och beakta de totala ägandekostnaderna. Vilken kompetensnivå krävs för att lyckas? Det här påverkar kostnaderna för nyrekryteringar likväl som möjligheterna att hitt rätt kompetens. Användarupplevelsen och hur användarvänlig produkten är betyder mycket för hur effektivt du kommer kunna genomföra ditt dagliga arbete vilket har stor betydelse för de totala ägandekostnaderna.Sammanfattning

Vår erfarenhet är att tiden innan man får ut värde av sin investering är en av de viktigaste frågorna att tänka på. Hur snabbt är ni uppe och ser resultat? Det här är viktigt, både vad gäller ROI, men också när det gäller att få by in från organisationen för att kunna genomföra de nödvändiga förändringar som kan komma att krävas.


En annan viktig faktor är förmågan att exekvera. I en modern marknadsavdelning är det viktigt att marknadsförare kan få saker gjorda själva utan att behöva involvera IT-avdelningen eller vara beroende av utvecklare för att koda och anpassa. Plattformen måste stärka marknadsavdelningens förmåga att få saker gjorda, det är av avgörande betydelse. Det är ofta skillnaden mellan misslyckande och framgång.


2020-08-21

OMNI-kanal med kunden i centrum

Kunden i centrum

För att sätta kunden i centrum krävs arbete i flera dicipliner:

  • Kundigenkänning och tillstånd att kommunicera
  • Datainsamling
  • Dataanalys och AI
  • Kommunikation och tjänster
  • Prestationsanalys
  • Organisation och ledning


LEDARE arbetar efter metodiken presenterad i  "Make it all about me" av Rasmus Houlind och Colin Shearer

OMNI kanal

2020-08-14

Marketing Automation med kunden i centrum

Ledare engagerade i OMNI-kanalsprojekt, utvecklat automatisk kommunikation med teknoogi från den Nordiska Customer Marketing Plattformen Agillic.

Customer Journey

Copyright © All Rights Reserved