Är du skolad som en digital ledare eller söker du moderna ledare till ditt team? LEDARE är ett företag anpassad för dig. Lång branscherfarenhet har gett oss insikt i bristen på relevant spetskompetens med förståelse för helheten. Därför bestämde vi oss för att skapa LEDARE. Namnet har sin grund i att leda men också i Åre, som båda på sitt sätt har haft stor betydelse för oss. Välkommen till ett företag med tydligt fokus på innovation i kombination med valfrihet, värdighet, vänlighet och värdeskapande – för dig som konsult och dig som kund.


LEDARE har samlat digital specialistkompetens som ger våra ledare de verktyg som krävs för att leda och stötta förändring.

Samla in data

Samla kunddata från olika källor för att få en helhetsbild i syfte att enklare kunna fatta datadrivna beslut.

Analysera data

Analyser dina insikter för att driva affären. Ta beslut baserat på data och accelerera din tillväxt. Gå från en beskrivande analys av vad som hände tidigare till att se vad som sannolikt kommer att hända i framtiden.


Agera på data

Öka effektiviteten i dina marknadsförings- och försäljningsteam samtidigt som du gör din kundresa mer målinriktad, personlig och relevant.

Copyright © All Rights Reserved